Facebook YouTube Twitter Instagram
Heavy metal a Satanismus 1.díl
7.9.2016 | autor: DŽAN

 

Heavy metal a veškeré jeho žánry jsou dost často na "lavici pro obžalované", protože údajně uctívají ďábla a důkazy jako symbolika, jsou přímo spojené se satanismem. Zda je to tak nebo není, jsme se rozhodli popsat krůček po krůčku argumenty, pro a proti a doufám tedy, že naše "obhajoba" bude mít silnější argumenty. Začneme v temném středověku, kde církev zakazovala a pálila knihy a každý, kdo přemýšlel jinak než křesťanská církev nařizovala, byl zavíraný nebo upalovaný za kacířství. Dnes, zaplať pánbůh nejsou takové represe, ale přece se objevují a jsou směrovány na moderní hudbu. A hlavní žánr muziky, který leží v žaludku křesťanské církvi, je heavy metal, ale také jeho předchůdci jako jsou jazz, blues a samozřejmě r'n'r. Dlouhé, někdy neupravené, vlasy, černé oblečení, vulgární a kontroverzní texty písni, agresivní muzika, která vyvolává násilí a podobně, znamená v očích náboženských zástupců automaticky uctívače ďábla. Dokazovat, že "pán pekla" stojí přímo za touto muzikou je skoro stejné, jako dokazovat, zda existuje Bůh. Ale tady nejsme od toho, abychom někoho přesvědčovali o existenci Boha, je to přece každého soukromá a intimní věc, chceme dokázat, respektive rozbít předsudky o heavy metalu, jako o velkém civilizačním zlu. Teď si řekneme co a jak vlastně vznikl satanismus.

 

jeden ze symbolu Satanismu

 

Slovo nebo pojem satan, má kořeny v hebrejském jazyce, v překladu znamená něco jako soupeř, protivník dokonce někde se překládá jako žalobce. V judaismu byl satan andělem, který Bohu ukazoval špatné lidské činy. Teprve příchodem křesťanství, se satan identifikuje s ďáblem a některé ze jmen, které se mu dávají jsou Lucifer, Velzevul, Levijatan a další. V islámu je ďáblovo jméno Iblis nebo Šejtan. V moderním pojetí satanismus a satanistická církev neuctívají satana, ďábla nebo nějakou jinou nadpřirozenou bytost. Satanistická církev sleduje slova ze satanistické Bible, kterou v roce 1968 napsal Anton Szandor Lavey.

 

 

Laveyho nápad pro Bibli a pro všechny ostatní knihy, které píše, čerpá z učení filozofa Friedricha Nietzscheho a z rituálů okultisty Aleistera Crowleye. A teď pozor, základní pravidlo satanistické církve je zdůrazňování individualismu a víru v sebe sama. Respektují se pravidla typu "neubližuj malým dětem", "nezabíjej zvířata, pokud je nepotřebuješ pro svoji obživu"... Ale jsou tu i pravidla, která jasně popisují, jak zničit lidskou bytost nebo pravidla, která určují mstu. Například "když se procházíte krajinou, neotravujte nikoho. Ale jestli někdo otravuje Vás, poproste ho ať přestane. Jestli nepřestane, tak ho zničte". Samozřejmě, satanistická církev je jen jedna cesta uctíváni satana a jak jistě víme jsou i extrémní sekty či praktiky, které nejsou úplně "férové", ale my zůstaneme v tomto směru, který určil Aleister Crowley, protože tento směr se nejčastěji spojuje s heavy metalem a satanismem. V dalším díle našeho putování se krátce podíváme, jak vznikl heavy metal a proč se tak stalo.

 

Pokračujte na 2.díl